Aktualności

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

Wtorek, 21 listopada 2023
A
A
A

W dniach 14-15 listopada 2023 w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej . Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu. Program FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Program ma za zadanie odpowiadać na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Budżet programu to około 5 mld euro.

 

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

Podczas posiedzenia omówiono m.in. nad założenia dwóch konkursów planowanych do realizacji przez MFiPR w ramach Działania 5.1. Innowacje społeczne. Pierwszy z konkursów to „Generator pomysłów dla dostępnej edukacji”, w ramach którego nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni będą mogli rozwijać swoje nowatorskie inicjatywy związane z dostępną edukacją i wymieniać się doświadczeniami. Drugi, pod nazwą „Centrum Kompetencji w zakresie innowacji społecznych (metainkubator)”, zakłada kontynuację zapoczątkowanego w ramach Programu POWER wsparcia dla rozwoju ekosystemu innowacji społecznych.

W pierwszym roku realizacji programu (2023), odbyło się 7 spotkań Komitetu Monitorującego FERS. Dzięki intensywnej współpracy na forum Komitetu zatwierdzono łącznie 101 naborów, a więc przekroczono planowaną na ten rok liczbę, która wynosiła 86 naborów. Jednocześnie zatwierdzone dotychczas nabory stanowią 38% łącznej liczby naborów w FERS. Budżet zatwierdzonych naborów wyniósł 46,7% alokacji programuDo końca roku 2024 planowane jest ogłoszenie naborów na 70,3% alokacji.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
Branży Spożywczej

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - IV piętro

tel: +48 41 344 11 43
fax:
e-mail: biuro@cech-spozywczy.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00